Aktiv zdravotníků okresu Náchod

25.09.2016 08:08

 

Aktiv zdravotníků okresu Náchod se konal 21.9.2016. 

MVDr. Štěpánková ze Státní veterinární správy Náchod a přítel Milan Valášek, zdravotník včel pro okres Náchod informovali o zdravotním stavu včelstev na náchodsku. 

Upozornili na dvě ohniska výskytu moru včelího plodu, Šonov u Broumova a Olešnice v Orlických horách  a o opatřeních, která se uskutečnila v ochranných pásmech. Na Broumovsku, kde byl klinicky potvrzen výskyt MVP. Všechna včelstva se pálila.

Zdravotníci z jednotlivých základních organizací obdrželi plán léčení na podzim 2016 a potřebné léčivo. Schůzi vedl předseda Ing. Valtera a administrativu zajistil Mgr. Hanuš.

Fotky naleznetze zde.