Organizace včelařů z Nového Města nad Metují

                                    a okolí

 
Jsme zapsaný spolek. Naši členové jsou včelaři a přátelé včelařství. V tomto roce sdružuje naše organizace 95 včelařů z Nového Města nad Metují a okolí. Členové naší organizace obhospodařují 1029 včelstev na 92 stanovištích. Dále máme dalších 7 registrovaných včelařů, kteří nejsou členy naší oraganizace, ale mají svá včelstva na našem katastrálním území. V roce 2018 bylo do našich řad přijato 5 nových včelařů.
 
   
        
Mezi naše důležité cíle patří osvěta veřejnosti i včelařů, spolupráce s výkonnými orgány pro zajištění zdraví včelstev, zajistit dobrou opylovací schopnost včel, ochrana přírody a samozřejmě propagace včelařství.
 
 
 
 
Vývoj počtů včelařů a včelstev naší organizace v tomto roce a minulých letech
 
          Naše organizace      
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet včelařů 84 77 67 71 70 74
Počet včelstev 787 709 710 689 759 797
Počet včelst. / včalař 9,37 9,21 9,47 9,31 10,84 10,77
 
          Naše organizace      
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Počet včelařů 80 89 90      
Počet včelstev 925 902 1029      
Počet včelst./ včalař 11 10,1 11,4      
 
Vývoj počtů včelařů a včelstev členů ČSV i nečlenů ČSV dohromady v celém okrese Náchod v minulých letech
 
        Okres    Náchod      
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet včelařů 633 644 646 641 663 707
Počet včelstev 6875 7072 6994 7184 8137 8405
Počet včelst. / včalař 10,86 10,98 10,83 11,21 12,27    11,89

 

Tato tabulka udává rozvržení včelařů v ZO Nové Město nad Metují

                              k 1.9.2018

 Skupina Počet včelařů Počet včelstev
1 - 5 včelstev 36  
6 - 30 včelstev 42  
31 - 100 včelstev 8  
     
     

 

 

Výnos medu v naší organizaci byl za rok 2018 10775 kg což je 10,51 kg na včelstvo.