Několik slov k historii ZO Nové Město nad Metují

 

Dobrá poloha, cesty a rozvoj přiměly Jana Černčického z Kácova, aby na tomto místě na skalisku v roce 1501 založil Nové Město nad Metují, které je střediskem naší ZO.

Z písemností místního kronikáře Klose je možné se dočíst, že zde žilo několik řemeslníků a mezi nimi i perníkáři, kteří potřebovali do výroby med. A tak je pravděpodobné, že zde žili i včelaři.

Je zřejmé, že včelaři nebyli nijak organizovaní a poznatky získávali osobními zkušenostmi, které si předávali z českých a německých knih.

Tehdejší novinkou byl dřevěný medomet z Chrudimi, který do města přivezl př. Čihák.

Mezi významné včelařské odborníky patřili:

František Hájek-řídící učitel z Mezilesí, funkcionář zemského ústředí včelařských spolků

Bratři Antonín a Alois Venclíkovi, kterí včelařili v té době v nových pokrokových úlech-Džerzonovy úly.

 

V historii zhruba do poloviny devatenáctého století existovali pouze společenství včelařů, včelařské jednoty či medařské cechy.

Teprve v roce 1894 bylo povoleno zakládat včelařské spolky ( za hraběte Harracha)

A nyní důležité datum. Dne 11. 2. 1894 ve dvě hodiny odpoledne bylo v nové budově měšťanky jednání valné hromady, ředitel byl Hubert Císař, a ta rozhodla založit včelařský spolek v Novém Městě nad Metují. 32 členů zvolilo Josefa Čiháka předsedou a Františka Hájka jednatelem.

Spolek během své existence prošel mnoha problémy jako znárodňování, kolektivizace apod. V 50. letech nesl dobré jméno organizace př. Jindřich Mimra, který činnost včelařů dokumentoval. Jeho spisy se nacházejí v okresním archívu v Náchodě a nyní je využila náchodská organizace na výstavě v regionálním muzeu.

Další významnou osobností byl př. Ing. Václav Ducháč, který zastupoval náchodský okres v Ústředním výboru v Praze a dodnes vyučuje odborné předměty v SOUV v Nasavrkách.

Miroslav Zelený byl prvním profesionálním včelařem na Náchodsku.

Významnou událostí byla výstava ke 110. výročí založení naší ZO na Zázvorce, kterou zahájil předseda ZO př. Kubeček. Přijeli zástupci z okolních ZO a za vedení města se zúčastnil tajemník Petr Tyč.

Výstava vyjadřovala velkou úctu k tradici a práci našich předků. Upozorňovala na složitou situaci včelařů a včel. Součástí oslav byla výtvarná soutěž pro děti ze ZŠ a VČS.