Doporučená minimální cena za 1kg medu je 140 Kč.

15.05.2016 18:27

Doporučená minimální cena za 1kg medu je 140 Kč.

 

Stejně jako v loňském roce se na schůzi základní organizace dohodla doporučená minimální cena medu na 140Kč za 1 kg. I přesto, že někteří včelaři maji ještě doma loňský neprodaný med, musela se zohlednit skutečnost, že tak výborný rok, jako byl loni, se již nebude opakovat. Také se bralo v potaz, že mnozí včelaři tuto cenu nerespektují, prodávají daleko levněji a tím znepříjemňují prodej medu ostatním včelařům. Částka tedy činí 140 Kč za 1 kg medu bez započtení ceny sklenice a víčka. To znamená, že když si kupec nepřinese vlastní sklenici s víčkem a včelař mu tedy med načepuje do své sklenice, kterou mu následně prodá i s víčkem za 10 Kč, bude cena celkem 150 Kč.