ZO nakoupí nové vyvíječe

13.03.2015 17:37

Na březnové schůzi se zastupitelstvo usneslo, že se zakoupí 2 nové vyvíječe a 2 stávající se nechají opravit.