Léčení včelstev 2017

15.10.2017 09:35

Časový rozpis termínů podzimního lečení Varidolem pomocí fumigačních pásků. 

 

l. léčení ................. 27.-30.10.

ll. léčení ................ 11.-15.11.

lll.léčení ................ 25.-30.11.  ( bude  provedeno při teplotách vyšších jak 10°C )

 

lll.Aerosol .............. od 10.12.  ( bude  provedeno při teplotách nižších jak 10°C )

 

Pro léčení Varidolem pomocí fumigačních pásků platí určitě termíny l. a ll. Termín lll. je závislý na počasí. Při vhodném teplém počasí je možnost použít fumigační pásky. Při chladném se použije Aerosol. Podrobnosti se dozvíte u důvěrníků či zdravotníka. Potřebné léky vydá i s návodem důvěrník.

 

Vzorky zimní měli lze odebrat nejdříve 30 dnů po posledním ošetení. Vzorky se odevzdají na členské schůzi konané 27.1.2018 v restauraci Rambousek nebo důvěrníkovi. Nejpozději do 29.1.2018!