Léčení včelstev 2019

20.10.2019 08:07

Léčení včelstev 2019

15.10.2017 09:35

Časový rozpis termínů podzimního lečení Varidolem pomocí fumigačních pásků. 

 

l. léčení ................. 26.-28.10.

ll. léčení ................ 16.-17.11.

lll.léčení ................ 7.-8.12.  ( bude  provedeno při teplotách vyšších jak 10°C )

 

lll.Aerosol .............. 7.-8.12.  ( bude  provedeno při teplotách nižších jak 10°C )

 

Pro léčení Varidolem pomocí fumigačních pásků platí určitě termíny l. a ll. Termín lll. je závislý na počasí. Při vhodném teplém počasí je možnost použít fumigační pásky. Při chladném se použije Aerosol. Podrobnosti se dozvíte u důvěrníků či zdravotníka. Potřebné léky vydá i s návodem důvěrník.

 

Vzorky zimní měli lze odebrat nejdříve 30 dnů po posledním ošetení. Vzorky se odevzdají nejpozději do 30.1.2020.

Při odběru měli na varoázu se podložky vrátí do včelstev a do 15. února se odeberou vzorky na vyšetření na mor.

Vzorky na mor budou odevzdány do 21.února na OV ČSV v Náchodě.