Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016

10.02.2016 20:58

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016

Vážení kolegové,

v souvislosti se zveřejněním Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2016 (dále jen „MKZ“) ve věstníku Ministerstva zemědělství bych Vás chtěl upozornit na nepřesnost ve znění kódu ExM 110 Mor včelího plodu.

Zveřejněný text kódu zní:

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev). Vyšetření nesmí být starší 6 měsíců.

a)  před přemístěním včel nebo včelstev mimo území obce

b)  na zimním stanovišti kočovných včelstev

Správné znění kódu zní:

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev). Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.

a)  před přemístěním včel nebo včelstev mimo území obce

b)  na zimním stanovišti kočovných včelstev

Omlouvám se za vzniklé nedopatření, při nejbližší úpravě MKZ bude tento nedostatek napraven. Postupujte prosím podle správného znění, tedy vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat podepsáno elektronicky

V Praze dne 05.01.2016

 

Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou)

najdete  zde.