Někteří včelaři mají jen 5kg medu

17.09.2017 06:46

 

I přesto, že to na začátku sezóny nevypadalo s medem špatně, sezóna se včelařům nepovedla.  Květového medu měla velká část včelařů hodně, ale medovicového již bylo poskrovnu. Hlavně v Čechách byl dostatek vláhy pro medovicový med. Také jsem i slyšel příhody, že medovice přímo stékala ze stromů na zaparkovaná auta. Problém ovšem nastal ve chvíli, kdy pro medovici začaly létat včely. Najednou se objevila bouřka a veškerou medovici smyla.  Je ale pravda, že někteří včelaři si na špatnou sezónu nestěžovali.

 V čem to vězí? O tomto problému jsem mluvil se včelaři napříč republikou a zjistil jsem toto. Zpravidla lepší nebo dobrou sezónu měli včelaři z Čech. Moraváci na tom byli hůř z toho důvodu, že zde bylo stále sucho. Další vodítko bylo v tom, jak zkušený a schopný včelař je. Zpravidla ten, kdo si dokáže vychovat nové matky nebo si je obstarat a ve včelstvech vyměnit, si také nestěžoval. Nicméně ať to byl včelař jakýkoli, někteří z nich přiznávali, že museli sáhnout po loňském medu, aby uspokojili letošní poptávku po medu. Přiznejme si, že spotřeba medu stále stoupá. Před deseti lety byla spotřeba medu 0,5kg na osobu. Nyní to je dvojnásobek.

Na Moravě například kolem Kopřivnice měli včelaři jen 5kg až 10kg medu na včelstvo. V Čechách byla situace lepší. Zde si troufnu říci, že podle schopnosti včelaře a regionu to bylo 10kg až 30kg na včelstvo. To platí pro včelstva na stálém stanovišti. Jestliže včelař se včelstvi kočuje, tak je množství medu ještě vyšší.