Počet členů stále stoupá

09.11.2016 18:27

 

Počet členů ZO ČSV Nové Město nad Metují z.s. se neustále rozrůstá na nynějších 81 členů. K 1.9.2016 jich bylo 80, ale v říjnu se k nám přihlásil další včelař a v lednu přijmeme mezi nás další dva. Tento trend zaznamenáváme již od roku 2012. Je to nejlepší důkaz toho, že je naše organizace nejen silnou oporou pro včelaře zajišťující potřebné zázemí, ale i dobrá parta přátel táhnoucí za jeden provaz.

 

Zvyšující se počet včelařů je dobře vidět na tomto grafu.

 

Zvyšující se počet včelstev je dobře vidět na tomto grafu.

včelstva_1a.jpg (450×253)

 Od roku 2012 do roku 2016 bylo navýšení počtů členů o 21%. Každý rok zhruba o 3 členy. Z celkového počtu 699 včelstev v roce 2012 jsme se dostali na počet 925 v roce 2016. Což je nárůst o 34%. Myslím, že nejen příroda, ale i sadaři i zemědělci mohou být se zvyšováním zavčelení na Novoměstsku spokojeni. V celé ČR se počty včelařů i včelstev zvyšují od roku 2008. U  nás bylo navyšování počtů členů i včelstev přerušeno rozdělením organizace na ZO ČSV NMNM a ZO ČSV Přibyslav.

Výnos medu v naší organizaci byl za rok 2016 13533 Kg což je 14,63 Kg na včelstvo. Výnos vosku byl 469 Kg což je 0,51 Kg na včelstvo. Oproti roku 2012 je to u medu navýšení o 72% a u vosku navýšení o 18%.

 

 Tato tabulka udává rozvržení včelařů v ZO Nové Město nad Metují

                              k 1.9.2016

 Skupina Počet včelařů Počet včelstev
1 - 5 včelstev 27 93
6 - 10 včelstev 20 145
11 - 15 včelstev 11 147
16 - 30 včelstev 12 273
31 - 100 včelstev 6 267

 

 Tato tabulka udává rozvržení včelařů v ZO Nové Město nad Metují

                                 k 1.9.2015

 Skupina Počet včelařů Počet včelstev
1 - 5 včelstev 24 76
6 - 10 včelstev 22 166
11 - 15 včelstev 8 104
16 - 30 včelstev 9 179
31 - 100 včelstev 7 272
 
 Skupina Počet včelařů Počet včelstev
1 - 5 včelstev 24 76
6 - 10 včelstev 22 166
11 - 15 včelstev 8 104
16 - 30 včelstev 9 179
31 - 150 včelstev 7 272

  Rovržení včelařů v ZO Nové Město nad Metují.

 Skupina Počet včelařů Počet včelstev
1 - 5 včelstev 24 76
6 - 10 včelstev 22 166
11 - 15 včelstev 8 104
16 - 30 včelstev 9 179
31 - 150 včelstev 7 272

  Rovržení včelařů v ZO Nové Město nad Metují.

 

Tato tabulka udává rozvržení včelařů v ZO Nové Město nad Metují

                                 k 1.9.2014

 Skupina Počet včelařů Počet včelstev
1 - 5 včelstev 24 83
6 - 10 včelstev 22 166
11 - 15 včelstev 6 78
16 - 30 včelstev 12 267
31 - 100 včelstev 4 165
 Skupina Počet včelařů Počet včelstev
1 - 5 včelstev 24 76
6 - 10 včelstev 22 166
11 - 15 včelstev 8 104
16 - 30 včelstev 9 179
31 - 150 včelstev 7 272

  Rovržení včelařů v ZO Nové Město nad Metují.

 Skupina Počet včelařů Počet včelstev
1 - 5 včelstev 24 76
6 - 10 včelstev 22 166
11 - 15 včelstev 8 104
16 - 30 včelstev 9 179
31 - 150 včelstev 7 272

  Rovržení včelařů v ZO Nové Město nad Metují.

 

 

 

.