Průměrný spad roztočů v roce 2015

13.04.2015 21:23

Průměrný spad roztočů v roce 2015 v okrese Náchod byl následující.

Počet roztočů na včelstvo 0 0-1 1-2 2-3 nad 3
Procentuální zastoupení 20,2 53,1 12 4 10,6