Řepka olejka vykvete na konci dubna

19.03.2016 16:59

Dle vzhledu květeny v okolí a teplot v tomto období lze soudit, že řepka olejka vykvete na konci dubna. Je třeba proto včelstva připravit tak, aby v době snůšky již měla nasazené medníky.