Řepka olejka vykvete na začátku května

24.03.2017 17:17


Dle vzhledu květeny v okolí a teplot v tomto období lze soudit, že řepka olejka vykvete na začátku května. Je třeba proto včelstva připravit tak, aby v době snůšky již měla nasazené medníky.