Sazba dotace 1.D je 151Kč na včelstvo

11.11.2016 16:23

 

V sobotu 26.11. se vyplácí dotace 1.D na podporu včelařství od 9 do 11 v areálu knihovny n Novém Městě nad Metují. Výše sazby je stanovena na 151Kč na včelstvo. Tato dotace  je vydávána jen pro včelstva, která byla řádně zazimovaná k datumu 1.9.2016.

Dále mohu zmínit, že již byla vyplácena evropská dotace technická pomoc, která může snížit náklady na pořízení vybavení až o 50%. Pro tento rok vzhledem k množství uchazečů byla zkrácena tak, aby na ni dosáhli všichni žadatelé. Koeficient pro výpočet dotace byl stanoven ve výši 0,5958. Fond tedy poskytl dotaci  29,8%.

Výpočet se provedl takto:

Faktura byla doložena například na částku 20000Kč, dotace 50činila 10000Kč a její zkrácení .... 10000 x 0,5958 =  5958Kč.