Teplá zima

21.03.2015 05:52

Vážení přátelé,

jelikož mě i ostatní včelaře trápí skutečnost vysokého výskytu kleštíka včelího ( Varroa destructor ), zabýval jsem se otázkou, zda by nešlo alespoň částečně předpovědět sílu jeho populace v tomto roce či v letech nadcházejících. Je pravda, že nikdo a nikdy nebudeme schopni odhadnout, jakou rezistenci získal brouk na daná léčiva. Přesto víme, že brouk potřebuje ke svému množení plod. To znamená, čím víc plodu, tím víc brouka. Při teplých zimách může matka klást mnohem více než při zimách tuhých a tím umožní kleštíkovi lepší možnosti k množení. Zkoumal jsem tedy průměrné teploty za uplynulá období od roku 2010 do současnosti a ty jsem zapsal do níže uvedené tabulky.

 

  2010 - 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015
1.10. - 28.2. 3,26 °C 2,84 °C 2,72 °C 4,88 °C 5,02 °C
1.10. - 31.3. 3,8 °C 3,41 °C 2,33 °C 5,38 °C 5,13 °C

 

Z těchto údajů vyplývá, že průměrné teploty od října roku 2013 do března 2014 byly téměř dvojnásobné než teploty za minulá sledovaná období. To mělo samozřejmě i vliv na populaci kleštíka včelího, který měl ideální možnosti k devastaci našich včelstev. Samozřejmě musíme k jeho množení přičíst i jiný faktor. A to je již nastupující rezistence tohoto roztoče k námi používaným léčivům.

Z tabulky ovšem vyplývá i jiná skutečnost. Přelom roku 2013-2014 se moc neliší od nynější teplé zimy. Skoro bych si troufl říci, že je téměř totožné. Tabulka nám proto může napovědět sílu jeho populace v roce 2015. 

 

Jiří Lehocky   2015