Včelařský jarmark - Josefov

23.09.2018 18:12

 

22. 9. 2018 se konal včelařský jarmark v pevnosti Josefov v Bastion IV areálu pevnosti oslavila organizace z Jaroměře 150 let od založení. Pozváni byli J. Machová, J. Valtera či starosta J. Klepsa.  Odpoledne zahrála country kapela. 

  Jarmark jsem navštívil před desátou hodinou dopolední. Moc lidí tam nebylo, ale stále přicházeli další a další. U vchodu do Bastili byl flašinetář, který hrál na staročeský flašinet. V dnešní době zažívá tento nástroj renesanci.

Mezi prodávajícími byli i včelaři Doležalovi z Polizy u Osice. Svěřili se mi, že tento rok stočili ze včelstva 35kg květového medu a 3kg medovicového medu. Květová snůška byla pro ně vcelku dobrá, ale medovicového medu měli málo. Vloni měli celkově květového i medovicového medu 50kg na včelstvo. V Josefově vystavovali své produkty i jiní včelaři, kteří zde prodávali hlavně svůj med nebo přeprodávali včelí produkty od jiných výrobců. Například kosmetiku od Plevy či Dolskou medovinu.

Návštěvník si zde mohl koupit také sýry, klobásy, květiny, obrázky, košíky a spoustu dálších drobností.

Fotky naleznete zde.