Potřebné vybavení

 • medomet
 • odvíčkovací zařízení
 • síta
 • potravinářské nádobí pro uskladnění medu
 • refraktometr
 • rozpěrák
 • včelařský pracovní oděv s chranným kloboukem a rukavicemi
 • včelařské drátky pro výrobu plástů 
 • zdroj napětí s dostatečnou proudovou výbavou pro zatavení drátku v mezistěnkách. Může být použita autonabíječka či automobilová baterie.
 • dýmák
 • palivo do dýmáku
 • včelařský smetáček
 • plynovou bombu s hořákem pro dezinfekci úlů či rámků
 • rojáček - pro uskladnění roje
 • topná spirála na rozpuštění medu v nádobách nebo tepelná komora 
 • rozprašovač - na postříkání roje vodou