Archiv článků

Letos bude opět málo medu

25.08.2018 19:58
  Hodně včelařů, kteří se se mnou podělili o informace týkající se množství vytočeného medu mi sdělili, že med buď nemají vůbec nebo do 10 Kg na včelstvo. Bohužel se hodně na výnosu projevil nedostatek vláhy v přírodě. Buď nepršelo vůbec nebo málo. Déšť se stal jedním z hlavních...

Sendraž - 2018

05.06.2018 20:03
  V pátek 18.5.2017 od 15:00 se konalo v obci Sendraž v hasičské zbrojnici U Svatého Floriána včelařské posezení. Opékalo se opět prasátko, které tentokrát vyhrála na včelařském plese paní Týfová a naší organizaci ho věnovala.  Jedno z překvapení akce byla kapela Pláteníci, která hrála k...

Výklad novely rostlinolékařského zákona

08.05.2018 06:25
  Výklad naleznete zde.

EU schválila zákaz insekticidů v otevřeném zemědělství

03.05.2018 17:22
EU schválila zákaz insekticidů z kategorie neonikotinoidů. Tento zákaz ale platí jen pro otevřené prostory od příštího roku. Ve sklenících může být nadále tato látka používána. Tato látka nepříznivě ovlivňuje přirozené chování včel a patrně stojí za masivními úhyny včel. Někteří ovšem mají ten...

Brány města dokořán

03.05.2018 16:32
  Naše organizace se úspěšně účastnila novoměstské akce Brány města dokořán, která se konala na náměstí v NMnM.  Členové organizace připravili pro návštěvníky prosklený úl s živými včelami, ochutnávku medu, klasický dřevěný úl, včelařské náčiní, časopisy i balónky pro nejmenší....

Vyjádření k nesmyslným oznámení zemědělců o postřicích

14.04.2018 04:00
  Nyní se i k nám dostala oznámení, která nám sice říkají, že budou ošetřována pole či sady prostředky, které jsou nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely, ale nejsou zde uvedeny přesné datumy ani místa, kde se budou postřiky provádět. Tyto informace jsou nám samozřejmě k ničemu...

Pozor - informace k postřiku od zemědělského družstva Ohniošov

12.04.2018 20:48
  Ze zaslaných dokumentů plyne, že zemědělské družstvo bude provádět od 15.4.2018 postřiky na přiložených katastrech až do odvolání. Podrobnější informace získáte na tel. 494 665 563, 604 204 543 paní Irena Tamchynová  nebo na tel. 604 275 375 pan Petr Junek.  Mail:...

Mapa hustoty zavčelení

12.04.2018 20:09
Z poskytnutých podkladů Ministerstva zemědělství ČR vytvořila Přírodovědná fakulta Univerzita Palackého v Olomouci mapu s hustotou zavčelení na katastr jednotlivých obcí k datumu 1.9.2017. Z materiálu vyplývá, že největší hustota včel je v naší organizaci na katastru Slavoňov a to 34,8 včelstev na...

Americká firma si zažádala patent na robotické včely

31.03.2018 07:07
  Americká firma Walmart, která patří k největším maloobchodním řetězcům, si podala 8. března žádost o patent na robotické včely. Používáním robotických včel by patrně chtěla zvýšit objem vypěstovaných plodin, které sama prodává a získat tím větší kontrolu nad svým řetězcem.   ...

Umístění včelstev je nyní veřejně přístupné na internetu

23.03.2018 19:20
  Pro hodně včelařů se hororový sen stal skutečností. Dříve s obavami před možnou krádeží předávali informace o umístění svých včelstev na obecním úřadě. Nyní tato povinnost zanikla. V tuto chvíli lze získat tyto informace z registru zemědělské půdy LPIS. Ten, kdo již má zkušenosti s krádeží,...
Záznamy: 11 - 20 ze 116
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>