Novinky

Americká firma si zažádala patent na robotické včely

31.03.2018 07:07
  Americká firma Walmart, která patří k největším maloobchodním řetězcům, si podala 8. března žádost o patent na robotické včely. Používáním robotických včel by patrně chtěla zvýšit objem vypěstovaných plodin, které sama prodává a získat tím větší kontrolu nad svým řetězcem.   ...

Umístění včelstev je nyní veřejně přístupné na internetu

23.03.2018 19:20
  Pro hodně včelařů se hororový sen stal skutečností. Dříve s obavami před možnou krádeží předávali informace o umístění svých včelstev na obecním úřadě. Nyní tato povinnost zanikla. V tuto chvíli lze získat tyto informace z registru zemědělské půdy LPIS. Ten, kdo již má zkušenosti s krádeží,...

22. včelařský ples skončil

10.03.2018 20:54
  V pátek 9.3.2018 jsme v prostorách restaurace Pyramida v Novém Městě nad Metují prožili jedinečný večer ve společnosti našich blízkých a přátel. Po roce jsme se zase sešli, abychom se mohli bavit a užívat si volný večer.  K dobré náladě nám opět pomohly děti z mateřské školy Krčín a...

Evropský parlament žádá pro včelaře více peněz

25.02.2018 18:31
  Evropské včely strádají. Jsou napadány každý rok nejen škůdci, ale i zemědělskou chemií, která je v dosahu včel. Vzhledem k tomu, že včela je pro evropské zemědělství nepostradatelná a včelaři jsou ohraženi levnými medy ze zahraničí, rozhodl se evropský parlament zasáhnout. Celý článek...

Jan Tláskal dostal čestné uznání

25.02.2018 17:44
V malé vesničce zvané Slavětín nad Metují bydlí dlouholetý včelař a ochránce přírody pan Tláskal, kterému je již 76 let.  Naše organizace po dlouhá léta spoléhá na jeho schopnost vést včelaře v tomto katastru. Sám je to člověk velice skromný a pohostinný. Čestné uznání samozřejmě nechtěl...

Výroční členská schůze

27.01.2018 14:42
  V areálu hotelu Rambousek se konala v sobotu 27.1.2018 od 10:00 výroční členská schůze. Té se mimo členů zúčastnili také 3 hosté. Byl to předseda českoskalické organizace pan Valtera, který přednášel o stavu včelstev a různých akcích konajících se v našem okrese. Dále byl za Nové...

Člen svazu Pan Vydra koupil Včelpo

03.12.2017 11:39
  V listopadovém zasedání Republikového výboru ČSV proběhlo jednání RV ČSV. Důležitým bodem jednání byla situace ve společnosti Včelpo spol. s r.o. Vzhledem k okolnostem RV schválil po dlouhé diskuzi jeho prodej členu svazu a podnikateli Petr Vydrovi, který nabídl cenu 10 055 000 Kč...

Veterináři nedovolili Včelpu obchodování s medem

12.11.2017 21:42
  Veterináři se rozhodli opět nepovolit obchodování s medem společnosti Včelpo. Důvodem byla neschopnost firmy doložit sledovatelnost většiny skladovaných medů. Český svaz včelařů to vnímá jako šikanu a podal návrh na prověření této inspekce odborem vnitřního auditu. Společnost Včelpo byla...

Dotace 1.D bude v letošním roce ve výši 156,- Kč na včelstvo.

05.11.2017 19:57
  Ministerstvo zemědělství rozhodlo, že podpora na zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin v rámci dotační programu 1.D. Podpora včelařství bude ve výši 156Kč. Tato dotace  je vydávána jen pro včelstva, která byla řádně zazimovaná k datumu 1.9.2017. O tom, kde se podpora...

Léčení včelstev 2017

15.10.2017 09:35
Časový rozpis termínů podzimního lečení Varidolem pomocí fumigačních pásků.    l. léčení ................. 27.-30.10. ll. léčení ................ 11.-15.11. lll.léčení ................ 25.-30.11.  ( bude  provedeno při teplotách vyšších jak 10°C )   lll.Aerosol...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Historie - Novinky

  • 2015

  • 2016