Med

Včelí med je tekutina, kterou vytváří včely v plástech z pylu, nektaru a medovice. Proto máme základní dělení podle obsahu na med květový a med medovicový. Dnes se mezi uživateli objevuje také pastový ( šlehaný ) med. Pastový med dělá včelař nejčastěji z květového medu tak, že v době krystalizace medu s ním pohybuje ( míchá či přelévá z nádoby do nádoby ) a on tak nevytvoří při krystalizaci pevně ohraničené krystaly ale krystaly zaoblené. Tím se med stává ne zcela tuhým a pro uživatele více praktickým sladidlem s typickou chutí.
Med má několik důležitých vlastností:
1/ Med je silné přírodní antibiotikum. To znamená, že med účinně bojuje proti bakteriím, které jsou všude kolem nás. Proto se s oblibou používá proti angíně nebo  při léčení průdušek, ale také při rýmě.
2/ Med se skládá z glukózy, fruktózy a sacharózy. Podíl sacharózy je jen kolem 10%. Tato správná kombinace glukózy, fruktózy a sacharózy způsobuje, že energie obsažená v medu je rychle k dispozici organizmu, aniž by byla zatěžována játra. To hojně využívají sportovci, ale i nemocní, kteří jsou v době léčby oslabení. Podle výzkumníků nezaplaví tělo nadbytkem cukrů s nímž by si organismus neuměl poradit. Med také rychle mizí z trávicí soustavy, proto neumožňuje vznik kvasných procesů.
3/ Med obsahuje enzymy. Lépe řečeno - Pravý český včelí med obsahuje enzymy. Dost často se můžeme v obchodech setkat s tím, že med byl před prodejem upravován tak, aby byl opticky líbivý. Nejen, že jsou někteří obchodníci ochotni med barvit a ředit sirupem. Ale med také různě zahřívají, filtrují přes síta a jinak upravují. Jejich cílem je vytvořit z medu produkt, který je stále tekutý. Jen tekutý med se totiž v Čechách prodává. Takový med už bohužel neobsahuje prospěšné látky ani enzymy.
  A enzym je bílkovina, pomocí které se řídí veškeré chemické procesy v těle. Proto je pro člověka nesmírně důležitý. Uměle upravené medy bez enzymů mají pro konzumenta daleko menší hodnotu než pravé včelí medy. Zvlášť, když si uvědomíme, že tyto medy stojí v obchodech stejně nebo dokonce více než pravý med od včelaře.
4/ V medu jsou zastoupeny i minerální látky a vitamíny. Med obsahuje ovšem malé množství těchto látek. Můžeme ale vyzdvihnout železo, které med obsahuje v takovém skupenství, že ho tělo bezezbytku spotřebuje. Železo, které je lidské tělo schopné zpracovat se v přírodě vyskytuje vzácně. Med je proto pro nás důležitým zdrojem tohoto minerálu, bez kterého by se nemohly tvořit např. červené krvinky žijící pouhé 3 týdny v lidském těle. Proto nám pravidelná konzumace medu přispěje ke zkvalitnění krvetvorby.
 
Důvod, proč med krystalizuje je v glukóze, kterou obsahuje. Čím více glukózy med obsahuje, tím dříve med krystalizuje. Řepkové medy krystalizují už po 4 dnech, zatímco akátové medy až po roce. Krystalizace je přirozená vlastnost medu, která nijak neovlivňuje jeho vlastnosti či příznivé účinky na organismus. Abychom med dostaly z jeho pevného skupenství zpět do kapalného, musíme med zahřát nejlépe ve vodní lázni tak, aby teplota medu při zahřívání nepřesáhla 45°C. Vyšší teplota medu by v něm začala ničit enzymy, což by byla škoda. 
K tomuto účelu můžeme použít menší hrnec, do kterého dáme vodu a sklenici s medem. Na dno je dobré položit nějaké dřívko, aby se sklenice nedotýkala přímo dna hrnce. Sklenice, dotýkající se přímo dna hrnce, může snadno prasknout.   
 
 
Článek o medu z novin můžete najít zde.