Otázky a odpovědi

Co dělat, když dostanu včelí bodnutí?

Žihadlo co nejdříve odstraňte z kůže, protože neustále pumpuje jed do vašeho těla. Při alergických reakcích je dobré použít antihistaminikum, které lze sehnat volně v lékárně.

Jak se vyhnout včelímu bodnutí?

- Jestliže si jste jisti, že Vás včela sleduje a jediné, co ji zajímá, jste Vy, je dobré  vběhnout do hustého porostu. Tam Vás včela většinou ztratí.

- Další možnost je zavřít pusu a snažit se nedýchat. Včela totiž pozná oxid uhličitý, který vydechujete. Ten ji slouží jako stopa, podle které Vás dokáže vystopovat.

- Do třetice bych Vám doporučil v případě návštěvy včelnice či procházky v blízkosti úlů, vyvarovat se zbytečnému použití parfému. Včely se hodně podráždí a jsou agresivní. 

- Dále je dobré 24 hodin před návštěvou úlů nepozřít alkohol. Včely jsou při zjištění alkoholu na dotyčnou osobu agresivní až zlé.

Mohou dostávat děti do jednoho roku med?

V znečištěném medu se mohou vyskytovat bakterie Clostridium botulinum. Tyto bakterie jsou pro kojence nebezpečné, poněvadž mohou způsobovat postupné ochrnutí svalstva. Pro dítě či dospělého je tato bakterie při požití neškodná, poněvadž ji zničí žaludeční šťávy při trávení. Kojenec ovšem tak dokonalé trávicí šťávy ještě nemá. Při koupi medu od včelaře, který používá čisté, raději nerez nádobí, a vytáčí med v čistém prostředí, se nemusíme obávat nákazy, poněvadž se tato bakterie objevuje zřídka a hlavně jen v znečištěném medu. Český včelař většinou používá čisté nerez nádobí včetně medometu a má navyklé hygienické návyky. Proto se ujistěte jak váš včelař med vytáčí. Jiný případ může nastat při koupi medu v obchodech, kde se na etiketě např. píše Země původu z EU a mimo EU. Takový med je samozřejmě rizikový.

Jak se má skladovat med?

Med má rád hlavně sucho. Vlhko mu nedělá dobře, protože má potřebu nasávat vlhkost z okolí. Funguje tak trochu jako houba. Ta vlhkost je pro něho nebezpečná z důvodu kvašení. Med, jehož vlhkost je vyšší jak 21% Vám začne časem kvasit, což ovlivní značně chuť, vůni i konzistenci. Takový med nebezpečný není, ale je dobré med skladovat v suchu a po použití zavřít sklenici víčkem tak, aby se do něj vlhkost nedostala. Samozřejmě, že můžete bezpečné skladování podpořit tím, že dáte med do ledničky.Tam se zastaví proces stárnutí medu. Jestli ovšem víte, že med sníte do jednoho roku či dvou let, pak je to zbytečné. Chlad ovšem ovlivní také dobu krystalizace, proto med v chladném prostředí tuhne delší dobu. V chladu se také omezí proces kvašení u méně kvalitních medů. Jeli med kvalitní, kvasit by při pokojových teplotách neměl. Problém je u pastovaného ( šlehaného ) medu. Tento specifický med je daleko náchylnější na kvašení. 

Teplo medu nevadí, ale není dobré med skladovat několik měsíců v teplotách vyšších jak 37 °C. Med totiž začne zbytečně rychle stárnout.  Pro rozehřívání medu platí pravidlo, nevystavovat med vyšším teplotám jak 45 °C ( jednoduchý test - do 50 °C udržím v tekutině ruku, nad 50 °C neudržím v tekutině ruku ). 

Co je to hydroxymethylfurfuralu (HMF)?

Tuto látku obsahuje každý sacharid. Proto i med. Čím starší med je a čím více byl nešetrným způsobem zahříván, tím více roste HMF. Norma pro Český med stanovuje 20 HMF. Pro med jiný prodávaný v České republice je norma mírnější a stanovuje až 40 HMF.

Je med vhodný pro alergiky?

Med koupený v obchodě může obsahovat pyl z cizokrajných rostlin, který dokáže vyvolat alergickou reakci. Takový med bychom rozhodně nedoporučili. Med od včelaře naproti tomu obsahuje pyl jen z rostlin, s kterými se alergik již poznal a tyto pyly obsažené v medu nemusejí vyvolávat alergickou reakci, pokud jsou podávána v malém množství. Dokonce by takto šetrně podávané pyly v medu mohly alergii potlačovat.

Proč krystalizuje med?

Důvod, proč med krystalizuje je v glukóze, kterou obsahuje. Čím více glukózy med obsahuje, tím dříve med krystalizuje. Řepkové medy krystalizují už po 4 dnech, zatímco akátové medy až po roce. Krystalizace je přirozená vlastnost medu, která nijak neovlivňuje jeho vlastnosti či příznivé účinky na organismus. Abychom med dostaly z jeho pevného skupenství zpět do kapalného, musíme med zahřát nejlépe ve vodní lázni tak, aby teplota medu při zahřívání nepřesáhla 45°C. Vyšší teplota medu by v něm začala ničit enzymy, což by byla škoda. 
K tomuto účelu můžeme použít menší hrnec, do kterého dáme vodu a sklenici s medem. Na dno je dobré položit nějaké dřívko, aby se sklenice nedotýkala přímo dna hrnce. Sklenice, dotýkající se přímo dna hrnce, může snadno prasknout.